ungarsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Brugt når en graf udjævner
Această imagine conţine...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Brugt til at beskrive et billede
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Forma graficului demonstrează că...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figura...reprezintă...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Brugt som tekst under et diagram
Figura...arătând...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...exprimând...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Brugt som tekst under et diagram
Diagrama...reprezentând...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Brugt som tekst under et diagram