dansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Графики изображают прямую на уровне...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Brugt når en graf udjævner
На рисунке мы можем увидеть...
Billedet indeholder...
Brugt til at beskrive et billede
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Форма графика показывает, что...
Grafens facon demonstrerer at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

... обозначает
Figur... repræsenterer...
Brugt som tekst under et diagram
... обозначает
Figur... viser...
Brugt som tekst under et diagram
Диаграмма... рассматривает...
Diagram... undersøger...
Brugt som tekst under et diagram
Диаграмма... изображает...
Diagram... skildrer...
Brugt som tekst under et diagram