tjekkisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Графики изображают прямую на уровне...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Brugt når en graf udjævner
На рисунке мы можем увидеть...
V obrázku je obsažen(a)...
Brugt til at beskrive et billede
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Форма графика показывает, что...
Tvar grafu ukazuje, že...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

... обозначает
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Brugt som tekst under et diagram
... обозначает
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Brugt som tekst under et diagram
Диаграмма... рассматривает...
Diagram... zkoumá...
Brugt som tekst under et diagram
Диаграмма... изображает...
Diagram... znázorňuje
Brugt som tekst under et diagram