tyrkisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Графики изображают прямую на уровне...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Brugt når en graf udjævner
На рисунке мы можем увидеть...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Brugt til at beskrive et billede
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Форма графика показывает, что...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

... обозначает
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Brugt som tekst under et diagram
... обозначает
... figürü ...'i gösteriyor.
Brugt som tekst under et diagram
Диаграмма... рассматривает...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Brugt som tekst under et diagram
Диаграмма... изображает...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Brugt som tekst under et diagram