arabisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Brugt når en graf udjævner
Dentro de la figura se encuentra...
تحتوي الصورةُ على...
Brugt til at beskrive et billede
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La forma del gráfico demuestra que...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Así, con el gráfico podemos predecir...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

La figura... representa...
الشكل... يمثل...
Brugt som tekst under et diagram
La figura... muestra...
الشكل... يبيّن...
Brugt som tekst under et diagram
El diagrama... analiza...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Brugt som tekst under et diagram
El diagrama... representa...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Brugt som tekst under et diagram