dansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Brugt når en graf udjævner
Dentro de la figura se encuentra...
Billedet indeholder...
Brugt til at beskrive et billede
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La forma del gráfico demuestra que...
Grafens facon demonstrerer at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Así, con el gráfico podemos predecir...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

La figura... representa...
Figur... repræsenterer...
Brugt som tekst under et diagram
La figura... muestra...
Figur... viser...
Brugt som tekst under et diagram
El diagrama... analiza...
Diagram... undersøger...
Brugt som tekst under et diagram
El diagrama... representa...
Diagram... skildrer...
Brugt som tekst under et diagram