nederlandsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Brugt når en graf udjævner
Dentro de la figura se encuentra...
De afbeelding bevat ...
Brugt til at beskrive et billede
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La forma del gráfico demuestra que...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Así, con el gráfico podemos predecir...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

La figura... representa...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Brugt som tekst under et diagram
La figura... muestra...
Afbeelding ... toont ...
Brugt som tekst under et diagram
El diagrama... analiza...
Diagram ... onderzoekt ...
Brugt som tekst under et diagram
El diagrama... representa...
Diagram ... beschrijft ...
Brugt som tekst under et diagram