rumænsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Brugt når en graf udjævner
Dentro de la figura se encuentra...
Această imagine conţine...
Brugt til at beskrive et billede
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La forma del gráfico demuestra que...
Forma graficului demonstrează că...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Así, con el gráfico podemos predecir...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

La figura... representa...
Figura...reprezintă...
Brugt som tekst under et diagram
La figura... muestra...
Figura...arătând...
Brugt som tekst under et diagram
El diagrama... analiza...
Diagrama...exprimând...
Brugt som tekst under et diagram
El diagrama... representa...
Diagrama...reprezentând...
Brugt som tekst under et diagram