esperanto | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Brugt når en graf udjævner
Bilden visar ...
La bildo montras...
Brugt til at beskrive et billede
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Formen på diagrammet visar på att ...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figur ... respresenterar ...
Figuro... reprezente...
Brugt som tekst under et diagram
Figur ... visar ...
Figuro... montrante...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... undersöker ...
Diagramo... ekzamenante...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... skildrar ...
Diagramo... prezente...
Brugt som tekst under et diagram