Græsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Brugt når en graf udjævner
Bilden visar ...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Brugt til at beskrive et billede
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Formen på diagrammet visar på att ...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figur ... respresenterar ...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Brugt som tekst under et diagram
Figur ... visar ...
Το σχήμα... δείχνει...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... undersöker ...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... skildrar ...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Brugt som tekst under et diagram