hindi | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Brugt når en graf udjævner
Bilden visar ...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Brugt til at beskrive et billede
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Formen på diagrammet visar på att ...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figur ... respresenterar ...
आकार... ...का वर्णन करता है.
Brugt som tekst under et diagram
Figur ... visar ...
यह आकार ...दिखाता है.
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... undersöker ...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... skildrar ...
यह आकार ...दिखाता है.
Brugt som tekst under et diagram