polsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Brugt når en graf udjævner
Bilden visar ...
Rysunek zawiera...
Brugt til at beskrive et billede
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Formen på diagrammet visar på att ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figur ... respresenterar ...
Rysunek... przedstawia...
Brugt som tekst under et diagram
Figur ... visar ...
Rysunek... pokazuje...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... undersöker ...
Diagram...bada...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... skildrar ...
Diagram... zobrazowuje...
Brugt som tekst under et diagram