dansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Brugt når en graf udjævner
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Billedet indeholder...
Brugt til at beskrive et billede
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Grafens facon demonstrerer at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figur... repræsenterer...
Brugt som tekst under et diagram
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figur... viser...
Brugt som tekst under et diagram
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram... undersøger...
Brugt som tekst under et diagram
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram... skildrer...
Brugt som tekst under et diagram