nederlandsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Brugt når en graf udjævner
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
De afbeelding bevat ...
Brugt til at beskrive et billede
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Brugt som tekst under et diagram
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Afbeelding ... toont ...
Brugt som tekst under et diagram
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram ... onderzoekt ...
Brugt som tekst under et diagram
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram ... beschrijft ...
Brugt som tekst under et diagram