tjekkisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Brugt når en graf udjævner
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
V obrázku je obsažen(a)...
Brugt til at beskrive et billede
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Tvar grafu ukazuje, že...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Brugt som tekst under et diagram
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Brugt som tekst under et diagram
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram... zkoumá...
Brugt som tekst under et diagram
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram... znázorňuje
Brugt som tekst under et diagram