tyrkisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Brugt når en graf udjævner
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Brugt til at beskrive et billede
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Brugt som tekst under et diagram
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
... figürü ...'i gösteriyor.
Brugt som tekst under et diagram
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Brugt som tekst under et diagram
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Brugt som tekst under et diagram