esperanto | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Brugt når en graf udjævner
V obrázku je obsažen(a)...
La bildo montras...
Brugt til at beskrive et billede
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Tvar grafu ukazuje, že...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figuro... reprezente...
Brugt som tekst under et diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figuro... montrante...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... zkoumá...
Diagramo... ekzamenante...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... znázorňuje
Diagramo... prezente...
Brugt som tekst under et diagram