japansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Brugt når en graf udjævner
V obrázku je obsažen(a)...
画像は・・・・を含んでいる。
Brugt til at beskrive et billede
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Tvar grafu ukazuje, že...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
図・・・・は・・・・を表しています。
Brugt som tekst under et diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
図・・・・は・・・・を表している。
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... zkoumá...
図・・・・は・・・・を説明している。
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... znázorňuje
図・・・・は・・・・を示している。
Brugt som tekst under et diagram