kinesisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
图表显示在...水平下保持稳定
Brugt når en graf udjævner
V obrázku je obsažen(a)...
图片中包含...
Brugt til at beskrive et billede
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
图表表明...,因此得出...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Tvar grafu ukazuje, že...
图表的变化表明...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
因此,该图表可以用来预测...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
数字...代表...
Brugt som tekst under et diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
数字...表示...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... zkoumá...
示图...表示...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... znázorňuje
示图...描绘...
Brugt som tekst under et diagram