rumænsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Brugt når en graf udjævner
V obrázku je obsažen(a)...
Această imagine conţine...
Brugt til at beskrive et billede
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Tvar grafu ukazuje, že...
Forma graficului demonstrează că...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figura...reprezintă...
Brugt som tekst under et diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figura...arătând...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... zkoumá...
Diagrama...exprimând...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... znázorňuje
Diagrama...reprezentând...
Brugt som tekst under et diagram