russisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Графики изображают прямую на уровне...
Brugt når en graf udjævner
V obrázku je obsažen(a)...
На рисунке мы можем увидеть...
Brugt til at beskrive et billede
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Tvar grafu ukazuje, že...
Форма графика показывает, что...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
... обозначает
Brugt som tekst under et diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
... обозначает
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... zkoumá...
Диаграмма... рассматривает...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... znázorňuje
Диаграмма... изображает...
Brugt som tekst under et diagram