spansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Brugt når en graf udjævner
V obrázku je obsažen(a)...
Dentro de la figura se encuentra...
Brugt til at beskrive et billede
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Tvar grafu ukazuje, že...
La forma del gráfico demuestra que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
La figura... representa...
Brugt som tekst under et diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
La figura... muestra...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... zkoumá...
El diagrama... analiza...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... znázorňuje
El diagrama... representa...
Brugt som tekst under et diagram