Thai | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Brugt når en graf udjævner
V obrázku je obsažen(a)...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Brugt til at beskrive et billede
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Tvar grafu ukazuje, že...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Brugt som tekst under et diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... zkoumá...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... znázorňuje
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Brugt som tekst under et diagram