finsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Brugt når en graf udjævner
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Tässä kuvassa näkyy...
Brugt til at beskrive et billede
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Kaavio ... edustaa...
Brugt som tekst under et diagram
... figürü ...'i gösteriyor.
Kuva ... näyttää...
Brugt som tekst under et diagram
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Kaavio ... tarkastelee...
Brugt som tekst under et diagram
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Kaavio ... esittää...
Brugt som tekst under et diagram