nederlandsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Brugt når en graf udjævner
Resmin içinde ... de dahil durumda.
De afbeelding bevat ...
Brugt til at beskrive et billede
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Afbeelding ... geeft ... weer.
Brugt som tekst under et diagram
... figürü ...'i gösteriyor.
Afbeelding ... toont ...
Brugt som tekst under et diagram
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram ... onderzoekt ...
Brugt som tekst under et diagram
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram ... beschrijft ...
Brugt som tekst under et diagram