polsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Brugt når en graf udjævner
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Rysunek zawiera...
Brugt til at beskrive et billede
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Z kształtu wykresu wynika, że...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Rysunek... przedstawia...
Brugt som tekst under et diagram
... figürü ...'i gösteriyor.
Rysunek... pokazuje...
Brugt som tekst under et diagram
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram...bada...
Brugt som tekst under et diagram
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram... zobrazowuje...
Brugt som tekst under et diagram