rumænsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Brugt når en graf udjævner
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Această imagine conţine...
Brugt til at beskrive et billede
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Forma graficului demonstrează că...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figura...reprezintă...
Brugt som tekst under et diagram
... figürü ...'i gösteriyor.
Figura...arătând...
Brugt som tekst under et diagram
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagrama...exprimând...
Brugt som tekst under et diagram
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagrama...reprezentând...
Brugt som tekst under et diagram