dansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Brugt når en graf udjævner
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Billedet indeholder...
Brugt til at beskrive et billede
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Grafens facon demonstrerer at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figur... repræsenterer...
Brugt som tekst under et diagram
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figur... viser...
Brugt som tekst under et diagram
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram... undersøger...
Brugt som tekst under et diagram
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram... skildrer...
Brugt som tekst under et diagram