engelsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
The graphs show a plateau at the level of…
Brugt når en graf udjævner
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Within the picture is contained…
Brugt til at beskrive et billede
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
The shape of the graph demonstrates that…
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
The graph can thus be used to predict…
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figure…representing…
Brugt som tekst under et diagram
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figure…showing…
Brugt som tekst under et diagram
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram…examining…
Brugt som tekst under et diagram
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram…depicting…
Brugt som tekst under et diagram