spansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Brugt når en graf udjævner
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Dentro de la figura se encuentra...
Brugt til at beskrive et billede
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
La forma del gráfico demuestra que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
La figura... representa...
Brugt som tekst under et diagram
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
La figura... muestra...
Brugt som tekst under et diagram
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
El diagrama... analiza...
Brugt som tekst under et diagram
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
El diagrama... representa...
Brugt som tekst under et diagram