tjekkisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Brugt når en graf udjævner
Ezen belül a kép tartalmaz ...
V obrázku je obsažen(a)...
Brugt til at beskrive et billede
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Tvar grafu ukazuje, že...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Brugt som tekst under et diagram
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Brugt som tekst under et diagram
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram... zkoumá...
Brugt som tekst under et diagram
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram... znázorňuje
Brugt som tekst under et diagram