engelsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Broadly speaking, I agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
One is very much inclined to agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
I can see his/her point.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
I entirely agree that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
One is very much inclined to disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
I strongly disagree that…
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
I am firmly opposed to the idea that…
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
…and…are similar/different as regards to…
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
In contrast to…, …shows…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
…by contrast with… is/are…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
…is similar to… in respect of…
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
…and… differ in terms of...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
The first…, by contrast, the second…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
One difference between… and… is that…, whereas…
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
I would say that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
It seems to me that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
In my opinion…
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
From my point of view…
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
I am of the opinion that…
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
It is my belief that… because…
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Let us now analyze/turn to/examine…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
Admittedly…, but…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
It is true that…, yet the fact remains that…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
Granted, …, nevertheless…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
On the contrary, …
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
On the one hand…
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
On the other hand…
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
In spite of…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
Despite the fact that…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
Scientifically/Historically speaking…
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
Incidentally…
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
Furthermore…
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau