finsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
... muistuttaa ... suhteessa...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
Voisin sanoa, että...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
Vaikuttaa siltä, että...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
Mielestäni...
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
Olen sitä mieltä, että...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
Uskon, että..., sillä...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
Kieltämättä..., mutta...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
Päinvastoin...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
Toisaalta...
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
Toisaalta...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
Huolimatta...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
Huolimatta siitä, että...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
Ohimennen...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
Lisäksi...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau