fransk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Je comprends son point de vue.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
Je suis entièrement d'accord que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
...and... sont similaires/différents au regard de...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
En opposition avec..., ...montre...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
..., par contraste avec..., est/sont...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
...est similaire à... en ce qui concerne...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
...et... diffèrent en termes de...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
Le premier..., a contrario, le second...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
Je dirais que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
Il me semble que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
À mon sens...
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
Selon mon point de vue...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
Je suis d'opinion que...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
De l'avis général..., mais...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
Il va de soi que..., cependant...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
Au contraire, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
D'un coté...
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
D'un autre côté...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
En dépit de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
En dépit du fait que...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
À propos de...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
En outre...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau