Græsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
Μου φαίνεται ότι...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
Κατά την γνώμη μου...
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
Κατά την δική μου άποψη...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
Είμαι της γνώμης ότι...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
Βεβαίως..., αλλά...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
Αντιθέτως, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
Από τη μία...
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
Από την άλλη...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
Παρόλο που...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
Παρά το γεγονός ότι...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
Παρεμπιπτόντως...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
Επιπροσθέτως...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau