hindi | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
... की तुलना मे, ... ... है.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
मेरा मानना है कि...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
मुझे लगता है कि...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
मेरी राय है कि...
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
मेरे दृष्टिकोण से
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
मेरा मानना है कि
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
यह सच है कि..., लेकिन...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
यह सच है कि..., लेकिन...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
इसके विपरीत
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
एक तरफ से...
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
दूसरी तरफ से
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
इन... के होते हुए भी...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
इन... के होते हुए भी...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
वैसे...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
इसके अतिरिक्त...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau