italiensk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Si può comprendere il punto di vista di...
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
A differenza di..., ... mostra...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
In contrasto con..., .... è...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
... è simile a ... in quanto entrambi...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
... e... differiscono in termini di...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
Si potrebbe dunque affermare che...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
Secondo il mio punto di vista...
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
Da una prospettiva prettamente personale...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
Sono dell'idea che...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Spostando l'attenzione verso...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
Al contrario...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
Da un lato...
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
Dall'altro...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
A dispetto di...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
Nonostante si ritenga che...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
Scientificamente/Storicamente...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
A tal proposito...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
Inoltre...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau