japansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
言っていることはもっともだ。
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
・・・・に同意している。
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
心から・・・・という意見を支持する。
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
・・・・に強く反対である。
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
・・・・という意見に断固として反対する。
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
・・・・と言えるかもしれない。
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
・・・・のように見受けられる。
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
私の意見では、・・・・
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
私の見方だと、・・・・
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
私の意見としては、・・・・
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
確かにそうだが、しかし・・・・
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
それどころか、・・・・
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
一方では・・・・
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
しかしその一方で・・・・
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
・・・・にもかかわらず
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
ちなみに、・・・・
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
その上・・・・
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau