kinesisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
一般来说,我同意...,因为...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
人们较倾向于同意...,因为...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
我能理解他/她的观点。
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
我完全同意...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
我完全赞同...的观点。
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
总的来说,我不同意...,因为...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
人们较倾向于不同意...,因为...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
我强烈不同意...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
我坚决反对...的观点
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
就...方面,...和...相似/不同
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
和...比,...表明...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
对比...,...是...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
在...方面,...和...是相似的
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
在...方面,...和...不同
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
第一...,与此对比,第二...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
...和...的一个不同点是...,而...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
我想说的是...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
对我来说,它像是...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
在我看来...
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
我认为...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
我的观点是...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
我相信...,因为...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
现在让我们分析/转到/研究...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
诚然...,但是...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
...是对的,但是事实上...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
诚然...,但是...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
相反...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
一方面...
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
另一方面...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
尽管...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
尽管...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
从科学/历史角度讲...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
附带说一句...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
此外...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau