rumænsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Înţeleg punctul său de vedere.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
Sunt în totalitate de acord că...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Mă opun total ideii conform căreia...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
Aş putea spune că...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
Impresia mea este că...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
După părerea mea,...
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
Din punctul meu de vedere...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
Sunt de părere că...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
Convingerea mea este că... deoarece...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
Admitem faptul că..., dar...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
Se admite faptul că..., însă...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
Din contră,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
Pe de o parte...
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
Pe de altă parte...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
Contrar...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
În ciuda faptului că...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
Întâmplător...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
Mai mult decât atât...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau