russisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Согласие
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
Я полностью согласен, что...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
Я совершенно не соголасен с...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
И наоборот, ... показывает...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
В отличие от...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
... похоже на ..., если принять во внимание...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
... и ... различаются в понимании ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
Первое...., второе, напротив, ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
Я бы предположил, что...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
Мне кажется, что...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
Я считаю, что...
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
По моему мнению...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
Я придерживаюсь мнения, что...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
Я полагаю, что...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Нельзя не заметить, что ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
Согласен.., но...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
Согласен,... , и тем неменее
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
Напротив,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
С одной стороны
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
С другой стороны...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
Несмотря на
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
Хотя...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
Говоря научным языком...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
Между прочим...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
Более того...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau