spansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
En términos generales, coincido con X porque...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Comprendo su planteamiento...
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
Coincido totalmente en que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Respaldo completamente la idea de que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
Difiero completamente en relación a...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
En contraste con..., ... muestra...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
... en contraste con... es/son...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
... es similar a... en lo referente a...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
... y... difieren en relación a...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
Podría decir que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
A mi parecer...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
En mi opinión...
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
Desde mi punto de vista...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
Soy de la opinión de que...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
A mi parecer... debido a que...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
Es cierto que..., pero...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
Por el contrario,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
Por una parte...
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
Por otra parte...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
A pesar de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
A pesar de que...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
Cabe acotar...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
Además,...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau