svensk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
Jag håller helt med om att ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
I motsats till ..., ... visar ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
... till skillnad från ... är...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
... liknar ... när det gäller ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
Jag skulle säga att ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
För mig verkar det som att ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
Enligt min åsikt ...
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
Från min synpunkt sett ...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
Jag är av den uppfattningen att ...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
Visserligen ... men ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
Tvärtom ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
Å ena sidan ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
Å andra sidan ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
Trots ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
Trots att ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
För övrigt/Förresten ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
Dessutom ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau