Thai | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
ฉันยอมรับว่า...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
ฉันจะพูดว่า...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
ดูเหมือนว่า...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
ยอมรับ...แต่...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
ในทางตรงกันข้าม...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
ถึงแม้ว่า...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
ถึงแม้ว่า...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
โดยบังเอิญ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
นอกจากนี้...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau