tjekkisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
... na rozdíl od... je/jsou...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
... a... se liší, pokud jde o...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
První... na rozdíl od druhého...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
Řekla bych, že...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
Zdá se mi, že...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
Podle mého názoru...
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
Z mého pohledu...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
Jsem toho názoru, že...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
Nelze popřít, že..., ale ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
Naopak/Naproti očekávání...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
Na jedné straně...
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
Na druhé straně...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
Navzdory...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
Navzdory tomu, že...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
Vědecky/Historicky vzato...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
Mimochodem...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau