tyrkisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Demek istediğini anlıyorum.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
...'a tamamen katılıyorum.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
...'a karşın ...'daki ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
Demek istediğim ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
Bana öyle görünüyor ki ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
Bence ...
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
Benim bakış açıma göre ...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
... görüşündeyim.
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
İnancıma göre ... çünkü ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
Bir açıdan baktığımızda ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
... olmasına rağmen
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
Antiparantez ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
Buna ilaveten ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau