tysk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
Ich stimme völlig zu, dass...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
... ähnelt ... hinsichtlich...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
Ich würde sagen, dass...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
Es scheint mir, dass...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
Meiner Meinung nach...
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
Von meinem Standpunkt aus...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
Ich bin der Ansicht, dass...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
Zugegebenermaßen... , aber...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
Im Gegenteil...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
Einerseits...
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
Andererseits...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
Trotz...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
Im Übrigen...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
Darüber hinaus...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau