vietnamesisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jeg er fuldstændig enig i det...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jeg er stærkt uenig i at...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I modsætning til..., ...viser...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...i modsætning til... er...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...er lig... i forbindelse med
... giống với... ở chỗ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...og... er forskellige med hensyn til...
... và... khác nhau ở chỗ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den første..., i modsætning til, den anden...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jeg ville sige at...
Tôi cho rằng...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
For mig virker det som om at...
Tôi thấy rằng...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Efter min mening...
Cá nhân tôi cho rằng...
Brugt til at give en personlig mening
Fra mit synspunkt...
Theo quan điểm của tôi...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg er af den mening at...
Tôi mang quan điểm rằng...
Brugt til at give en personlig mening
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det er min opfattelse at... fordi...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Indrømmet..., men...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Er det sandt at..., men faktum er at...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Selvom, ikke desto mindre...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Derimod,...
Trái lại,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
På den ene side...
Một mặt,...
Brugt til at præsentere en side af et argument
På den anden side...
Mặt khác,...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
På trods af...
Mặc dù...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Til trods for det faktum at...
Mặc dù/Bất chấp...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Videnskabeligt/historisk set...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
I øvrigt...
Nhân tiện/Nhân thể...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Endvidere...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau