dansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
Jeg er fuldstændig enig i det...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
Jeg er stærkt uenig i at...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
I modsætning til..., ...viser...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
...i modsætning til... er...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
...er lig... i forbindelse med
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
...og... er forskellige med hensyn til...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
Den første..., i modsætning til, den anden...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
Jeg ville sige at...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
For mig virker det som om at...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
Efter min mening...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
Fra mit synspunkt...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
Jeg er af den mening at...
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
Det er min opfattelse at... fordi...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
Indrømmet..., men...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
Er det sandt at..., men faktum er at...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
Selvom, ikke desto mindre...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
Derimod,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
På den ene side...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
På den anden side...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
På trods af...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
Til trods for det faktum at...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
Videnskabeligt/historisk set...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
I øvrigt...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
Endvidere...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau