esperanto | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
Mi tute konsentas, ke...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
Mi tute malkonsentas, ke...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
En kontrasto al..., ...montras...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
...per kontrasto kun...estas...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
...estas simila al... rilate...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
La unua..., kontraste, la dua...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
Mi dirus, ke...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
Ŝajnas al mi, ke...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
Miaopinie…
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
El mia vidpunkto...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
Mi estas de la opinio, ke...
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
Certe..., sed...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
Koncedita, ..., tamen...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
Kontraŭe, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
Unuflanke...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
Aliflanke…
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
Malgraŭ…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
Malgraŭ la fakto ke...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
Science/Historie parolanta...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
Parenteze...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
Krome...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau